Bufab-Christopher-Broman
Före detta trainee

Christopher Broman

Operations Manager BU Nordic

Man får snabbt både en helhetsförståelse för och en detaljerad inblick i företagets verksamhet samtidigt som man bygger ett nätverk inom koncernen.

Vad har du studerat?

Jag har en Master of Science (MSc) i Business Administration från Jönköpings Universitet, med fokusområdena International Management och Supply Chain Management. Under mina studier var jag även utbytesstudent i Kina. 

Vad var det bästa med traineeprogrammet?

Det var förmodligen de första veckorna jag fick arbeta lagret i Värnamo samt lärde känna och utbildades av teamet och koncernledningen där. Jag har även goda minnen från de resor jag gjorde till olika Bufab-enheter i Sverige och Kina under praktikperioden. 

Hur utvecklades din karriär på Bufab efter traineeprogrammet?

Strax efter att jag hade påbörjat traineeprogrammet 2009 fick jag möjligheten att flytta till Kina och arbeta på Bufab Shanghai. Mitt uppdrag där bestod främst i att stödja vårt lokala kinesiska team i utvecklingen av affärsmöjligheter på global nivå. Det var en spännande och utmanande upplevelse och under de fyra år jag var där skapade vi stor tillväxt. 

När jag återvände till Sverige 2014 fortsatte jag att arbeta med affärsutveckling i rollen som Sales Manager för Bufab Sweden och som en del av den lokala ledningsgruppen. Sedan 2020 arbetar jag som Operations Manager för Bufabs Business Unit Nordic och medverkar även i företagets regionala ledning i Norden. 

Varför rekommenderar du Bufabs traineeprogram för nyutexaminerade?

För motiverade personer som delar Bufabs mentalitet är traineeprogrammet en perfekt väg in i yrkeslivet, det ger stora möjligheter att bidra till företagets utveckling. Man får snabbt både en helhetsförståelse och en detaljerad inblick i företagets verksamhet samtidigt som man bygger ett nätverk inom koncernen.