Översikt

Detta är Bufab

Bufab är ett handelsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning som supply chain partner för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-parts. 

BUFAB_10361_10363

Fakta och siffror

Nyckelfakta och viktiga siffror för koncernen. 

Fakta och siffror

Historia

Bufab grundades 1977 av två unga entreprenörer. Läs mer om vad som har hänt sedan dess. 

Vår historia

Företag

Bufab har lång erfarenhet av företagsförvärv. Det är en naturlig del av vår affärsmodell. Vi söker efter attraktiva förvärvskandidater som kan bidra med tillväxtsynergier, goda kundrelationer, en stark leverantörsbas och expertis. 

Våra företag

Organisation

Vi har en decentraliserad organisation med lokalt ansvar och stark lokal ledning som kan fatta beslut nära kunderna. Systerföretagen har samtidigt ett nära samarbete för att generera tillväxtsynergier. 

Vår organisation

Policys

Bufab Best Practice (vårt ledningssystem) styrs av flera policys som inkluderar de väsentliga delarna för hur vi bedriver vår verksamhet. 

Våra policys