Organisation

Vi utvecklar och förbättrar ständigt vår verksamhet, genom att använda styrkan och flexibiliteten i våra lokala bolag samt dra fördel av globala tillväxtsynergier. 

Vi har därför en decentraliserad organisation med lokalt ansvar och stark lokal ledning som kan fatta beslut nära kunderna. Systerföretagen har samtidigt ett nära samarbete för att generera tillväxtsynergier. 

Group-functions-SE 2024-1-1

Region Amerika

Regionen omfattar Bufabs verksamhet i USA och Mexiko och inkluderar Component Solutions Group, som förvärvades år 2021.

Region England & Irland

Regionen omfattar Bufabs verksamhet i Storbritannien och Irland och inkluderar förvärvet av TIMCO år 2022.

Region Västeuropa

Regionen omfattar Bufabs verksamhet i Österrike, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Spanien och Turkiet. År 2021 förvärvade gruppen nischföretaget Jenny|Waltle, vilket stärkte vår kunskap om aluminiumprodukter.

Region Norr & Östeuropa

Regionen omfattar Bufabs nordiska verksamhet i Danmark, Finland, Norge och Sverige, samt östlig verksamhet som omfattar Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Rumänien och Slovakien.
Verksamheten består främst av handelsföretag kompletterade med inköpskontor i Kina och nordisk tillverkning av särskilt krävande komponenter.
Nyligen förvärvade företag som stärker Bufabs nordiska handel är Tilka år 2021 och Pajo-Bolte år 2022, samt nischföretaget CDA som breddar vår affärsomfattning med badrums- och inredningsbeslag år 2022.

Region Asia-Pacific

Regionen omfattar Bufabs verksamhet i Kina, Indien, Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Singapore och Thailand. Kian Soon och Puresys är betydande varumärken.