Organisation

Vi utvecklar och förbättrar ständigt vår verksamhet, genom att använda styrkan och flexibiliteten i våra lokala bolag samt dra fördel av globala tillväxtsynergier. 

Vi har därför en decentraliserad organisation med lokalt ansvar och stark lokal ledning som kan fatta beslut nära kunderna. Systerföretagen har samtidigt ett nära samarbete för att generera tillväxtsynergier. 

Group-functions-SV-1

Segment UK/North America

Segment UK/North America innefattar Bufabs verksamhet i Storbritannien, Irland, USA och Mexiko, inklusive förvärvet av Component Solutions Group. 

Segment West

Segment West innefattar Bufabs verksamhet i Frankrike, Nederländerna, Tyskland, Tjeckien, Spanien och Österrike, inklusive förvärvet av Jenny Waltle.

Segment North

Segment North innefattar Bufabs verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Danmark och ett av inköpskontoren i Kina som är knutet till ett svenskt dotterbolag. Verksamheten inkluderar främst handelsbolag men även tillverkning av särskilt krävande komponenter.

Segment East

Segment East innefattar Bufabs verksamhet i Polen, Ungern, Rumänien, Baltikum, Slovakien, Turkiet, Kina, Indien, Singapore och andra länder i Sydostasien.