Fakta och siffror

Bufab är ett handelsföretag som erbjuder en helhetslösning för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-Parts. 

Bufab-est-1997

Etablerat 1977

Bufab-revenue

Omsätter 8,7 Milj. SEK

Bufab-employees

1 800 medarbetare

Bufab-wholly-owned-subsidiaries

55 helägda dotterbolag

Bufab-head-quarter

Huvudkontor i Värnamo

Buab-present

Verksamhet i 28 länder

Bufab-supplies

Levererar till 70 länder

Bufab-in-house-production

5 egna produktionsenheter

Bufab-sales

600 säljare