Bufab-colleagues-in-a-conference-room

Styrelse

Årsstämman utser styrelsen och dess ordförande. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsens uppgifter regleras av aktiebolagslagen, bolagsordningen och den av styrelsen årligen antagna arbetsordningen. 

Bufab-Bengt-Liljedahl
Styrelseordförande

Bengt Liljedahl

Styrelseordförande sedan 2020. Styrelse-medlem sedan 2016.

Född: 1947.

Utbildning: Civilekonom.

Nuvarande uppdrag: VD och koncernchef samt grundare av Liljedahl Group. Tidigare Vd Skånebil, Regionchef AB Volvo Sverige.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Liljedahl Group AB, Elcowire Group AB, Dahrén Group AB, Styrelseledamot Hörle Wire Group AB, LMT Group AB.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 11 132 500

Bufab-Anna-Liljedahl

Anna Liljedahl

Styrelseledamot sedan 2019.

Född: 1974.

Utbildning: Civilekonom.

Nuvarande uppdrag: VD på Finnvedens Lastvagnar AB och har tidigare erfarenhet som Global Product Manager på HemoCue AB och Product Manager på Astellas Pharma GmbH.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Finnvedens Bil AB samt styrelseledamot i Liljedahl Group AB, Liljedahl Group Fastighets AB, Motorbranschens Arbetsgivareförbund och Motorbranschens Riksförbund, styrelsen tunga Fordon.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 11 132 500

Bufab-Bertil-Persson

Bertil Persson

Styrelseledamot sedan 2020.

Född: 1961

Utbildning: Civilekonom Handels-högskolan i Stockholm.

Tidigare uppdrag: VD och Koncernchef Beijer Alma ab, Vice Vd LGP Telecom AB, Finansdirektör Scania och Treasurychef Investor.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseleda-mot i Troax AB och Christian Berner Tech Trade AB.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 0

Bufab-Eva-Nilsagård

Eva Nilsagård

Styrelseledamot sedan 2015.

Född: 1964.

Utbildning: Civilekonom samt Executive MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Nuvarande uppdrag: Vd och grundare Nilsagård Consulting.

Tidigare uppdrag: CFO OptiGroup AB, CFO Plastal Group, Direktör Strategi & Affärsutveckling inom divisionen för försäljning och marknadsföring, EMEA inom Volvo Lastvagnar, CFO Vitrolife samt seniora befattningar inom finans och affärsutveckling inom bl a Volvo, Astra-Zeneca koncernen samt SKF.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: CFO OptiGroup AB, CFO Plastal Group, Direktör 
Strategi & Affärsutveckling inom divisionen för försäljning och marknadsföring, EMEA inom Volvo Lastvagnar, CFO Vitrolife samt 
seniora befattningar inom finans och affärsutveckling inom bl a Volvo, AstraZeneca koncernen samt SKF.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 0

 

Bufab-Hans-Björstrand

Hans Björstrand

Styrelseledamot sedan 2006.

Född: 1950.

Utbildning: Gymnasieekonom.

Tidigare uppdrag: VD och koncernchef Bufab.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Värnamo Energi AB, Värnamo Elnät AB, Entreprenörinvest Sverige AB, Ekeborg Kapital AB och Ryds Båtar AB.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 5 000

 

Bufab-Per-Arne-Blomquist

Per-Arne Blomquist

Styrelseledamot sedan 2020.

Född: 1962

Utbildning: Civilekonom

Nuvarande uppdrag: VD på Qarlbo AB. Senior rådgivare på EQT.

Tidigare uppdrag: CFO och vice CEO på Dometic Holding AB. Per-Arne har dessutom erfarenhet från positioner som CFO och tf VD i TeliaSonera AB, CFO på SEB, styrelseordförande i Zmarta Group/Freedom Finance och IP-Only och styrelse-ledamot i Neste Oil Oy.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelse-ordförande i Bluestep Holding AB och C-RAD AB.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 80 000