Bufab-colleagues-in-front-of-a-conference-room

Finansiella rapporter och presentationer

Ta del av Bufabs års- och delårsrapporter samt presentationer och ljudinspelningar. Information om kommande rapporttillfällen och avstämningsdagar finns i vår finansiella kalender.

Bufab-Interim-Report

Delårsrapport januari - september 2022

27 oktober, 2022

Bufab-annual-and-sustainability-report

Års- och hållbarhetsredovisning 2021

12 juli, 2021