Finansiella rapporter och presentationer

Ta del av Bufabs års- och delårsrapporter samt presentationer och ljudinspelningar. Information om kommande rapporttillfällen och avstämningsdagar finns i vår finansiella kalender.

Delårsrapport januari - juni 2022

13 juli, 2022

Års- och hållbarhetsredovisning 2021

12 juli, 2021