Bufab-colleagues-in-front-of-a-conference-room

Finansiella rapporter och presentationer

Ta del av Bufabs års- och delårsrapporter samt presentationer och ljudinspelningar. Information om kommande rapporttillfällen och avstämningsdagar finns i vår finansiella kalender.

Bufab-Interim-Report
arsredovisning 2022

Års- och hållbarhetsredovisning 2022

30 mars, 2023