I början av din karriär

Skriv en uppsats

Ett uppsatsprojekt Bufab ger dig nya vinklar och perspektiv samtidigt som du utvecklas ett personligt plan.

  • Du får chansen att använda och testa den kunskap du har fått genom dina studier och översätta dem i praktiken
  • Du får insikt kring Bufab och vår verksamhet
  • Vår förhoppning är att du också ger oss nya idéer och bidrar till vår utveckling
  • Projektet ger oss dessutom möjlighet att lära känna varandra väl

Efter att vi har utvärderat din ansökan återkommer vi till dig. 

Fyll i formuläret för att visa intresse