Aktien

Utdelningspolicy

Målet är att dela ut 30–60 procent av den årliga nettovinsten, med hänsyn tagen till bolagets finansiella ställning, kassaflöde, förvärvsmöjligheter och framtidsutsikter. 

Bufab-the-share-dividendBufab-the-share-dividendBufab-the-share-dividend

Utdelning