Aktien

Utdelningspolicy

Målet är att dela ut 30–60 procent av den årliga nettovinsten, med hänsyn tagen till bolagets finansiella ställning, kassaflöde, förvärvsmöjligheter och framtidsutsikter. 

Bufab-the-share-dividendBufab-the-share-dividendBufab-the-share-dividend

Utdelningshistorik

År Utdelning per aktie (SEK)
2022    4,75
2021 3,75
2020 2,75
2019 -
2018 2,50
2017 2,25
2016 2,00
2015 1,70
2014 1,50