Investera i Bufab

Bufabs strategi

Det vi gör är enkelt. Strategin bygger på långsiktiga relationer med kunder och leverantörer. Vår strategi är därmed både enkel och långsiktig.  

Strategin är indelad i fyra områden. 

Bufab-investors-invest-in-bufab-strategyBufab-investors-invest-in-bufab-strategyBufab-investors-invest-in-bufab-strategy
Bufab-tillväxt

Tillväxt

Vår ambition är att vara det självklara valet för alla kunder. Under de senaste åren har vi konsekvent ökat vår tillväxt, både när det gäller marknadsandel och antal kunder. 

Framöver avser vi att fortsätta växa, snabbt och med lönsamhet. Samtidigt är vår plan att fortsätta investera i bättre lösningar för våra kunder. Under 2020 gjorde vi en översyn av hela vårt erbjudande och hur vi kommunicerar det.  

Vi har också gjort investeringsplaner för att utveckla erbjudandet framöver. Ett starkt erbjudande kombinerat med duktiga säljare och kompetenta kundteam är avgörande för att bygga varaktiga partnerskap med våra kunder och skapa tillväxt. Därför har vi också förstärkt våra investeringar i vårt säljteam genom programmet ”sales excellence”. Vi kommer att fortsätta med dessa och andra investeringar i syfte att bygga branschens bästa team av Solutionists. 

Bufab-förbättra

Förbättringar

Under de senaste åren har vi stärkt vår kapacitet inom många områden. Vi har exempelvis starkt förbättrat den digitala integrationen med våra kunder och leverantörer. 

Resultaten av dessa investeringar var synliga under 2020 när de bidrog till ökad produktivitet och förbättrad marginal och vinst, trots lägre efterfrågan och utmanande yttre omständigheter. 

Detta ger oss självförtroende att fortsätta på den inslagna vägen. Kunderna kräver kontinuerlig förbättring. Vi kommer att möta dessa krav genom att utöka vår marginal – minska kostnaderna, öka produktiviteten och se till att vi får betalt för det värde vi levererar. 

Vi kommer att förbättra såväl leveransprecision som produktivitet med stöd av våra nya processer och verktyg. Vi kommer att fortsätta arbetet i respektive affärsenhet för att bygga starkare partnerskap med våra leverantörer och belöna våra bästa partners genom konsolidering av affärerna till dem.  

Vi kommer även fortsätta att utveckla nyckelkompetenser i våra kompetenscentra samt bygga upp flera sådana centra på mer platser runtom i världen. 

Bufab-investera

Investeringar

För att uppnå hållbart ledarskap krävs kontinuerliga investeringar i verksamheten. Vi har därför fortsatt att investera – i medgång såväl som i motgång – och har för avsikt att göra det även framöver.  

Viktiga investeringsområden på senare tid omfattar IT-infrastruktur, utveckling av digitala verktyg och processer, utveckling av Bufab Best Practice och etablering av en global inköpsorganisation inklusive nya inköpskontor. Framtida viktiga investeringsområden inkluderar:

  • Produktivitetslösningar
  • Människor – Akademi, Personlig utveckling, Värderingar, Organisation, "People Best Practice"
  • Plattform – "Best Practice" och "Performance Management" i syfte att integrera hållbarhet i vår dagliga verksamhet samt öka digitaliseringen av våra processer för att förbättra leveransprecision, produktivitet och värde för våra partners
  • Partnerskap – med de bästa leverantörerna och de mest krävande kunderna

Vi är övertygade om att dessa investeringar kommer hjälpa Bufab att uppnå ett hållbart ledarskap. 

Bufab-förvärva

Förvärv

Vi har förvärvat över 50 företag under de senaste 45 åren och ser fortsatta förvärv som en viktigt del för vår tillväxt, samtidigt som vi stärker vårt erbjudande och vår kompetens. Genom att öka vår globala närvaro kan vi dessutom serva kunderna bättre och fler marknader.

Vår strategi för hållbart ledarskap inkluderar ett fortsatt fokus förvärv. I takt med att vi växer behöver vi göra fler och större förvärv. Alla affärsenheter har till uppgift att identifiera potentiella förvärvskandidater. Vi letar efter attraktiva företag som kan ge tillväxtsynergier, goda kundrelationer, en betydande leverantörsbas och expertis.