Från ett lokalt uppstartsföretag till en global ledare

Bufab grundades i Sverige 1977 av två unga entreprenörer i en liten by några kilometer utanför Värnamo. De startade verksamheten i en liten källare med en stor vision – att en dag bli en världsledande leverantör av C-parts.  

Bufab-this-is-bufab-historyBufab-this-is-bufab-historyBufab-this-is-bufab-history
Bufab-40-plus

Viktiga händelser i vår historia

Vi har fortfarande kvar mycket av den jordnära och familjära känsla som har varit en del av företaget sedan starten. Sedan dess har vi haft mer än 40 år av tillväxt och stabilitet genom vårt Solutionist-fokus och en konsekvent satsning att leverera värde till våra kunder 

Entreprenörsdriven tillväxt (1977-2004)

Bufab grundades av entreprenörerna Hans Björstrand och Roland Johansson och var från början präglat av en entreprenörsdriven och kostnadseffektiv handelskultur.  

Under den här perioden ökade Bufabs omsättning till 1 077 MSEK genom organisk och förvärvsdriven tillväxt, primärt fokuserad på den svenska marknaden.  

1986 förvärvade den börsnoterade koncernen Finnveden 25 % av Bufab. Fem år senare köpte Finnveden hela bolaget och 2002 blev Bufab en fristående affärsdivision inom denna koncern. 

Bufab-2x

Internationell expansion (2005-2011)

Efter att fonden Nordic Capital Fund V köpte ut Finnveden från börsen 2005 separerades Bufab från Finnveden. Bufab  inledde därefter en snabb geografisk expansion.  

Bolagets nettoomsättning mer än fördubblades och uppgick vid slutet av den här perioden till 2 147 MSEK. Bolaget etablerade verksamhet i ett antal nya länder, dels genom förvärv och dels genom att etablera nya dotterbolag.  

År 2011 bedrev Bufab verksamhet i 23 länder. 

Bufab-colleagues-in-an-office

Tillväxt på en stabil plattform (2012 – )

Vår internationellt etablerade verksamhet i kombination med vårt entreprenörsdrivna fokus som Solutionists ger oss möjlighet att accelerera både vår organiska och förvärvade tillväxt. 

Bufab är i dag en ledande leverantör av lösningar som hjälper till att utveckla affärer på ett smidigt, flexibelt och enkelt sätt. Som handelspartner levererar vi ett brett sortiment av C-parts, från traditionella fästelement och ritningsbaserade produkter till komplicerade, bearbetade och monterade komponenter för alla större industrier. 

Utöver att accelerera den organiska tillväxten syftar strategin till att både öka bolagets effektivitet och hållbarhet samt skapa tillväxt genom förvärv.  

Bufab-aktien är sedan februari 2014 noterad på NASDAQ OMX Stockholm under symbolen "BUFAB". 

Bufab shares are listed on the NASDAQ OMX Stockholm since February 2014, under the ticker "BUFAB".