Bufab-HTBendix-logo

HT Bendix

Bufab förvärvade det danska handels- och tjänsteföretaget HT Bendix år 2019. Bolaget levererar inredning och tillbehör till köks- och möbelindustrin och är specialiserat kundspecifik produktutveckling. Från sin bas i Danmark designar, testar och tillverkar HT Bendix helt nya komponenter som möter kundernas behov och krav. 

Förvärvet

Här berättar HT Bendix VD, Kaj Østergaard, om bakgrunden till och resultatet av förvärvet. 

Bakgrund

HT Bendix grundades i Danmark 1975 och har stor erfarenhet av produktutveckling och långsiktiga samarbeten med sina kundervilket innebar att bolaget passade perfekt i Bufab Groups företagsportfölj. 

Därför blev vi en del av Bufab Group

”Det var viktigt för oss att företagets nya ägare skulle ha en långsiktig approach, då jag har många anställda som har gjort ett fantastiskt jobb för oss under många år. För mig var det därför viktigt att de skulle kunna fortsätta arbeta i ett företag som blomstrar långt in i framtiden." 

Resultat

"De två senaste åren har varit väldigt bra för oss. Våra medarbetare är nöjda och samarbetar på ett mycket bra sätt med sina kollegor i Bufab. Vi har dessutom en givande dialog med ledningsgruppen som förstår vår verksamhet mycket väl.”