Bufab som investering

Bufab är ett stabilt bolag med historiskt god avkastning och lönsam tillväxt. Sedan starten 1977 har bolaget redovisat rörelsevinst varje år. Samtidigt fortsätter Bufab att växa snabbare än marknaden. Ett viktigt skäl är att industriföretagen nu minskar komplexiteten i sin egen leverantörsbas, och lägger ut sin hantering av C-parts till företag som Bufab.
Hero-image-bufabasaninvestment-2 Hero-image-bufabasaninvestment-2Hero-image-bufabasaninvestment-2

C-parts har låga direkta men höga indirekta kostnader, och är krävande att hantera. Tack vare Bufabs globala närvaro och effektiva processer kan kunderna vanligen förvänta sig totala kostnadsbesparingar upp till 20 procent.

Bufab ska ta en ledande ställning när det gäller hållbarhet inom C-parts. Det innebär att vi ska integrera hållbarhet i både våra interna processer och våra externa leverantörskedjor vilket kommer öka vår konkurrenskraft ytterligare.

C-parts har låga direkta men höga indirekta kostnader, och är krävande att hantera. Tack vare Bufabs globala närvaro och effektiva processer kan kunderna vanligen förvänta sig totala kostnadsbesparingar upp till 20 procent.

Bufab ska ta en ledande ställning när det gäller hållbarhet inom C-parts. Det innebär att vi ska integrera hållbarhet i både våra interna processer och våra externa leverantörskedjor vilket kommer öka vår konkurrenskraft ytterligare.

Den globala långsiktiga trenden bland industriföretag är att minska komplexiteten i sin egen leverantörsbas och lägga ut sin hantering av C-parts till företag som Bufab. Denna trend har accelererats av en större efterfrågan på hållbarhet i hela leverantörskedjan, en ökad digitalisering, fler handelshinder och under den senaste tiden även störningar i leverantörskedjan.

Bufab är ett av de ledande, globala bolagen för C-parts som erbjuder kunderna det vi kallar ”peace of mind”. Vi ser en stor potential för att fortsätta växa organisk snabbare än marknaden, samtidigt som vi verkar på en starkt. 

En viktig framgångsfaktor för Bufab är vår decentraliserade organisation och starkt lösningsinriktade företagskultur, som alltid sätter kunden och kvaliteten först. Det är en kultur av personligt ansvar som stimulerar entreprenörer och främjar värdeskapande på alla nivåer

Bufab har som handelsföretag ett begränsat behov av en kapitalintensiv maskinpark. Låga investeringar gör att våra fasta kostnader, främst löner och hyra, kan anpassas till efterfrågan. Vår verksamhet är spridd över tusentals kunder och leverantörer i flera industrier och geografiska marknader, vilket begränsar vårt beroende av enskilda kunder och leverantörer. Det innebär att risken är låg i vår affärsmodell.

Read more

Bufab är en av få ledande aktörer på en starkt fragmenterad marknad, där tillgången på C-parts blir allt viktigare för kunderna. Den ökade efterfrågan på hållbara lösningar, kvalitet och digitalisering gör det svårt för mindre aktörer att öka sin marknadsandel. I samtliga 28 länder som vi verkar i är vi en stark lokal partner, samtidigt som vi har internationella kunder på flera kontinenter.

Vår starka position gör det möjligt att förvärva mindre aktörer som kan erbjuda tillväxtsynergier med vår verksamhet. Sedan 2014 har vi genomfört 15 förvärv, med en sammanlagd årlig omsättning på 3 400 MSEK. På så sätt har vi ökat vår närvaro i nya industrier, produktsegment och marknader samt blivit än mer relevanta för våra kunder. Vår ambition är att vara en av de fem största, globala och konsoliderande aktörerna i vår bransch.

C-parts har låga direkta men höga indirekta kostnader, och är krävande att hantera. Tack vare Bufabs globala närvaro och effektiva processer kan kunderna vanligen förvänta sig totala kostnadsbesparingar upp till 20 procent.

Bufab ska ta en ledande ställning när det gäller hållbarhet inom C-parts. Det innebär att vi ska integrera hållbarhet i både våra interna processer och våra externa leverantörskedjor vilket kommer öka vår konkurrenskraft ytterligare.