Bufab som investering

Hero-image-bufabasaninvestment-2 Hero-image-bufabasaninvestment-2Hero-image-bufabasaninvestment-2

Genom Bufabs erbjudande Global Parts Productivity™ sänker våra kunder sina totalkostnader rejält, ofta med 15–20procent, och får samtidigt högre kvalitet och leveranssäkerhet. 

Tack vare Bufabs globala närvaro och effektiva processer kan våra kunder uppnå ett bättre resultat med lägre resursutnyttjande. 

Genom Bufabs erbjudande Global Parts Productivity™ sänker våra kunder sina totalkostnader rejält, ofta med 15–20procent, och får samtidigt högre kvalitet och leveranssäkerhet. 

Tack vare Bufabs globala närvaro och effektiva processer kan våra kunder uppnå ett bättre resultat med lägre resursutnyttjande. 

Ett samarbete med en Supply Chain Partner som Bufab ger många fördelar jämfört med att hantera C-parts i egen regi. 

Det ger också förutsättningar för ökad hållbarhet i leveranskedjan. På global nivå ser allt fler industribolag nyttan med detta. 

Bufab ser därför goda möjligheter till organisk tillväxt. Under de senaste åren har vår organiska tillväxt varit fem procent per år. 

Bufab har som handelsföretag ett begränsat behov av en kapitalintensiv maskinpark. Låga investeringar gör att våra fasta kostnader, främst löner och hyra, kan anpassas till efterfrågan. 

Vår verksamhet är spridd över tusentals kunder och leverantörer i många industrier och på flera geografiska marknader, vilket begränsar vårt beroende av enskilda partners och uppdragsgivare. Bufab har gjort rörelsevinst varje år i över 40 år och finansierat all tillväxt med eget kassaflöde. 

Bufab är en av få ledande aktörer på en starkt fragmenterad marknad. I vart och ett av våra 28 länder är vi en stark lokal partner, samtidigt som vi servar internationella kunder på flera kontinenter. Vi ser att den lokala anknytningen blir allt viktigare för kunderna. 

Vår position gör det möjligt att förvärva mindre företag som skapar tillväxtsynergier med Bufab. Vi har på sex år genomfört nio förvärv med en total omsättning på 1 900 MSEK. På så vis har vi ökat vår närvaro i nya industrier, produktsegment och geografiska marknader och blivit än mer relevanta för våra kunder. 

Genom Bufabs erbjudande Global Parts Productivity™ sänker våra kunder sina totalkostnader rejält, ofta med 15–20procent, och får samtidigt högre kvalitet och leveranssäkerhet. 

Tack vare Bufabs globala närvaro och effektiva processer kan våra kunder uppnå ett bättre resultat med lägre resursutnyttjande.