Är du också en Solutionist?

Bufabs verksamhet handlar om engagemang, effektivitet och förtroende. Eller som vi säger: Vi är Solutionists. 

Vi levererar lösningar snarare än bara produkter. Vi är en stor familj av entreprenörer med mycket hjärta och med fokus på personliga initiativ för utveckling av vår verksamhet och vårt erbjudande. 

Vi levererar lösningar snarare än bara produkter. Vi är en stor familj av entreprenörer med mycket hjärta och med fokus på personliga initiativ för utveckling av vår verksamhet och vårt erbjudande. 

Vi är engagerade och fokuserade på att möta våra kunders behov och krav inom C-parts. Vi tror på ett globalt samarbete inom koncernen och använder Bufab Best Practice för att säkerställa bästa möjliga lösning för våra uppdragsgivare. 

Vi är fler än 1300 medarbetare i nästan 30 länder som tillsammans möjliggör vår framgång. Vi söker kontinuerligt efter kompetenta och ambitiösa individer som vill stärka vårt företag och anta våra utmaningar. 

Vi erbjuder frihet, ansvar och utvecklingsmöjligheter inom ett internationellt och entreprenörsdrivet företag. Samtidigt finns mycket av den jordnära och familjära känslan kvar som har varit en del av företaget sedan starten 1977. 

Vi levererar lösningar snarare än bara produkter. Vi är en stor familj av entreprenörer med mycket hjärta och med fokus på personliga initiativ för utveckling av vår verksamhet och vårt erbjudande. 

Möt våra medarbetare

Vi säger att vi är Solutionists, men hur är det att jobba här? Läs vad några av våra kollegor tycker. 

Sheron Liang

HR Manager för APAC-regionen. 

Martijn van Daal

Global Knowledge & Communications Director.

Victoria Adinger

Supply Manager Purchase, Bufab Sweden.

Bufab-two-colleagues-writing-on-whiteboard

Vår kultur

På Bufab ser vi inte utmaningar som problem; vi skapar lösningar. 

Vi är stolta över att hitta den bästa lösningen för våra kunders behov och krav. Våra partnerskap bygger på goda relationer och vi levererar med passion och omtanke. 

Utvecklas med Bufab

Kompetens- och kunskapsutveckling

Läs mer om vårt introduktionsprogram, våra traineeprogram och Bufab Academy. 

Kunskapsutbyte

Vi uppmuntrar kunskapsutbyte och mobilitet mellan funktioner, retag, marknader och affärsenheter.