Bufab-two-colleagues-talking
Karriär

Vi prioriterar kunskapsutbyte

Bufab Group är en internationell koncern som uppmuntrar nära samarbeten mellan funktioner, företag, marknader och affärsenheter. 

Bufab-two-men-looking-at-components

Därför samarbetar vi

Vi främjar samarbete inom koncernen i syfte att överföra kunskap och expertis mellan alla våra företag. 

Bufab-man-reading-a-paper

Vad det innebär för dig

Din kunskapsutveckling öppnar dörrar och ger dig nya karriärmöjligheter samtidigt som du bidrar till Bufabs utveckling. 

Bufab-two-colleagues-working

Fördelarna

  • Implementering av best practice
  • Kunskapsutbyte mellan olika kulturer
  • Ökad förståelse för vår verksamhet
  • Möjlighet för medarbetare att utvecklas
  • Vi arbetar bättre som ett team