Bufab-four-colleagues-talking

Vår kultur

Bufabs medarbetare och långa historia av entreprenörskap utgör tillsammans grunden för vår kultur. 

Vi är övertygade om att våra medarbetare är avgörande för både våra kunders och Bufabs framgång. 

På Bufab ser vi inte utmaningar som problem, vi ser lösningar.  

Våra värderingar

Vi är entreprenörer med stora hjärtan. Vi levererar alltid som ett team och ansvarsfull partner. 

Vi är Solutionists! 

Vårt kundlöfte

Bufab-snabb-och-flexibel

Bufab kommer från Sveriges entreprenörshjärta. 

Vi vårdar våra ursprungliga styrkor: Att vara snabba, flexibla och effektiva. 

Bufab-dedikerad

Vi är stolta över att hitta den bästa lösningen för våra kunder. 

Våra partnerskap bygger på goda relationer runt om i världen. Vi levererar med passion och omtanke. 

Bufab-trovärdig

Vår pålitlighet utgör grunden för de långsiktiga kundrelationer som bolagets 40-åriga tillväxt bygger på. 

Kvalitet är alltid vår högsta prioritet. Vårt svenska arv står för ärlighet, transparens och stark etik.