Förvärvsprocess

En beprövad och framgångsrik metod

När du har bestämt dig för att sälja ditt företag till Bufab tar förvärvsprocessen ungefär tre månader att slutföra. Processen inkluderar djupgående intervjuer och analyser där vi lär känna varandra väl och är skräddarsydd för att maximera utfallet för båda parter. 

Erfarenhet

Genom åren har Bufab förvärvat mer än 50 företag. Erfarenheterna från dessa förvärv har resulterat i en effektiv och framgångsrik process. 

Tillvägagångsätt

Attra känna varandra är avgörande för framgång. Processen inkluderar därför en mängd möten där vi fördjupar bekantskapen innan vi når en uppgörelse och skriver avtal. 

Förutsättningar

Vår omfattande process minimerar risken för felaktiga förväntningar och misstolkningar. Dessutom skapar den goda förutsättningar för ett positivt resultat för samtliga inblandade parter. 

Bufab27-1
Steg 1

Första mötet

Processen inleds med ett möte där vi är den lyssnande parten för att lära känna och förstå dig och ditt företag. Antingen har Bufab tagit initiativ till att träffas eller har du kontaktat oss. 

Bufab25
Steg 2

Principavtal

Om ömsesidigt intresse uppstår följs det inledande mötet av djupare samtal om ditt företag och om Bufab. Därefter fortsätter vi med den initiala diskussionen om huvudvillkor för ett förvärv. 

Bufab18
Steg 3

Fördjupad granskning

I detta steg gör Bufab en djupare granskning av ditt företag och er verksamhet, inklusive era kunder, medarbetare och ekonomi. Analysen görs såväl internt som av externa konsulter. 

Bufab17
Steg 4

Dokumentation och avtal

Det vi slutligen kommer överens om dokumenteras och detaljeras i ett skriftligt avtal, vilket även innehåller villkoren för förvärvet. 

Vill du bli en del av Bufab?

Fyll i vårt kontaktformulär.