Kalender

Kommande rapporttillfällen

  • Bokslutskommuniké 2023: 8 februari 2024
  • Delårsrapport kv1 2024: 25 april 2024
  • Årsstämma: 25 april 2024
  • Delårsrapport kv2 2024: 11 juli 2024
  • Delårsrapport kv3 2024: 24 oktober 2024