Kalender

Kommande rapporttillfällen

  • Bokslutskommuniké 2022: 9 februari 2023
  • Delårsrapport kv1 2023: 20 april 2023
  • Delårsrapport kv2 2023: 13 juli 2023
  • Delårsrapport kv3 2023: 26 oktober 2023
  • Bokslutskommuniké 2023: 8 februari 2024