Kalender

Kommande rapporttillfällen

  • Bokslutskommuniké 2022: 9 februari 2023
  • Delårsrapport kv1 2023: 20 april 2023
  • Årsstämma 2023: 20 april 2023 *
  • Avstämningsdag utdelning del 1 (2,50 SEK/aktie): 24 april 2023
  • Utbetalning utdelning del 1 (2,50 SEK/aktie): 27 april 2023
  • Delårsrapport kv2 2023: 13 juli 2023
  • Delårsrapport kv3 2023: 26 oktober 2023
  • Avstämningsdag utdelning del 2 (2,25 SEK/aktie): 24 oktober 2023
  • Utbetalning utdelning del 2 (2,25 SEK/aktie): 27 oktober 2023
  • Bokslutskommuniké 2023: 8 februari 2024

* Årsstämman för Bufab AB (publ) kommer att hållas på Gummifabriken i Värnamo den 20 april 2023 klockan 10.30. Adressen är Jönköpingsvägen 15, 331 34 Värnamo. Kallelsen till årsstämman kommer finns tillgängligt på Bufabs webbsida www.bufab.com från och med den 22 mars 2023.