Kalender

Kommande rapporttillfällen

  • Delårsrapport kv2 2022, 13 juli 2022
  • Delårsrapport kv3 2022, 27 oktober 2022
  • Bokslutskommuniké 2022, 9 februari 2023