Koncernledning

Koncernledningen är det högsta operativa beslutsforumet i koncernen, underställt Bufab AB:s styrelse.

Erik Lunden 2023-1-1

Erik Lundén

VD och Koncernchef

Född 1981

Utbildning: MSc, Handelshögskolan i Stockholm

Arbetslivserfarenhet: Sandvik, Lagerkvist & Partners.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 4 000 aktier och 51 000 optioner.

Johan Lindqvist 2023 (3)

Johan Lindqvist

Regionschef Europe North & East och vice VD

Född: 1969.

Utbildning: 4-årig tekniskt gymnasium.

Arbetslivserfarenhet: Skanska och Primo ab.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 153 747 aktier och 14 500 optioner.

Carina Lööf 2023 (3)-1

Carina Lööf

Global inköps- och hållbarhetschef

Född: 1969.

Utbildning: Teknisk Universitetsexamen, kemiteknik, Växjö Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Trioplast, Cargotec Corporation.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående):  27 270 aktier och 8 000 optioner.

Joern Maurer 2023 (2)-1

Jörn Maurer

Regionschef Europe West

Född: 1974.

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi och drift med inriktning industriell mekanik, CCI Darmstadt.

Arbetslivserfarenhet: Mitsubishi Polyester Film; Tartler Group.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 50 000 aktier och 0 optioner.

Johan Sandberg 2023 (5)

Johan Sandberg

Regionschef UK & Ireland och global affärsutvecklingschef

Född: 1971.

Utbildning: Msc i Business Administration, Linköpings Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Hiab, Cargotec, Volvo Group, General Motors och Saab Automobile.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 21 653 aktier och 23 500 optioner.

Pär Ihrskog 2023 (4)

Pär Ihrskog

Finanschef

Född: 1971.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Tidigare uppdrag: SKF, Embellence Group

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 500 aktier och 0 optioner.

 

Urban Bulow 2023 (9)-1-2

Urban Bülow

Regionschef Americas

Född: 1965.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i elektroteknik från Chalmers Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Latour Group, Kapsch TrafficCom, SAAB och Electrolux.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 3 283 aktier och 0 optioner.

Mathias Torstensson 2023 (1)

Mathias Torstensson

Regionschef Asia-Pacific   

Född: 1972  

Utbildning: Gymnasium        

Arbetslivserfarenhet:  GBP Ergonomics, ROL Inredning     

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 0 aktier och 0 optioner.