Koncernledning

Koncernledningen är det högsta operativa beslutsforumet i koncernen, underställt Bufab AB:s styrelse.

Corporate Photoshoot_Erik Lundén (1)-1

Erik Lundén

VD och Koncernchef sedan 2022.

Född 1981

Utbildning: 

Utbildning: MSc, Handelshögskolan i Stockholm

Arbetslivserfarenhet: Sandvik, Lagerkvist & Partners.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 4 000 aktier och 26 000 optioner.

Bufab-Johan-Lindqvist

Johan Lindqvist

Segmentchef North och vice VD (anställd sedan 1998).

Född: 1969.

Utbildning: 4-årig tekniskt gymnasium.

Arbetslivserfarenhet: Skanska och Primo ab.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 128 570 aktier och 46 500 optioner.

Bufab-Carina-Lööf

Carina Lööf

Global inköpschef sedan 2018.

Född: 1969.

Utbildning: Teknisk Universitetsexamen, kemiteknik, Växjö Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Trioplas, Cargotec Corporation.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 0 aktier och 48 000 optioner.

Bufab-Jörn-Maurer

Jörn Maurer

Segmentschef, segment West sedan 2015 (anställd sedan 2003).

Född: 1974.

Utbildning: Kandidatexamen i business administration och operations & industrial Mechanic Field, CCI Darmstadt.

Arbetslivserfarenhet: Mitsubishi Polyester Film; Tartler Group.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 32 133 aktier och 39 000 optioner.

Bufab-Johan-Sandberg

Johan Sandberg

Global affärsutvecklingschef sedan 2019 och Segmentschef, Segment West.

Född: 1971.

Utbildning: Msc i Business Administration, Linköpings Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Hiab, Cargotec, Volvo Group, General Motors och Saab Automobile.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 100 aktier och 31 500 optioner.

Bufab-Marcus-Söderberg

Marcus Söderberg

Finanschef sedan 2017 (anställd sedan 2014).

Född: 1983.

Utbildning: Fil. kandidatexamen i Ekonomi, Växjö Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Ernst & Young.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 14 778 aktier och 49 000 optioner.

Urban-B

Urban Bülow

Segmentschef, Segment North America (anställd sedan 2014).

Född: 1965.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i elek-troteknik från Chalmers Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Latour Group, Kapsch TrafficCom, SAAB och Electrolux.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 6 483 aktie och 0 optioner.