Koncernledning

Koncernledningen är det högsta operativa beslutsforumet i koncernen, underställt Bufab AB:s styrelse.

Corporate Photoshoot_Erik Lundén (1)-1-1

Erik Lundén

VD och Koncernchef sedan 2022.

Född 1981

Utbildning: MSc, Handelshögskolan i Stockholm

Arbetslivserfarenhet: Sandvik, Lagerkvist & Partners.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 4 000 aktier och 26 000 optioner.

Johan Lindqvist 2023 (3)

Johan Lindqvist

Segmentchef North och vice VD (anställd sedan 1998).

Född: 1969.

Utbildning: 4-årig tekniskt gymnasium.

Arbetslivserfarenhet: Skanska och Primo ab.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 128 570 aktier och 46 500 optioner.

Carina Lööf 2023 (3)-1

Carina Lööf

Global inköpschef sedan 2018.

Född: 1969.

Utbildning: Teknisk Universitetsexamen, kemiteknik, Växjö Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Trioplast, Cargotec Corporation.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 0 aktier och 48 000 optioner.

Joern Maurer 2023 (2)-1

Jörn Maurer

Segmentschef, segment West sedan 2015 (anställd sedan 2003).

Född: 1974.

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi och drift med inriktning industriell mekanik, CCI Darmstadt.

Arbetslivserfarenhet: Mitsubishi Polyester Film; Tartler Group.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 50 000 aktier och 0 optioner.

Johan Sandberg 2023 (5)

Johan Sandberg

Global affärsutvecklingschef sedan 2019 och Segmentschef, Segment West.

Född: 1971.

Utbildning: Msc i Business Administration, Linköpings Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Hiab, Cargotec, Volvo Group, General Motors och Saab Automobile.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 100 aktier och 31 500 optioner.

Pär Ihrskog 2023 (4)

Pär Ihrskog

CFO, sedan 2023

Född: 1971.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Tidigare uppdrag: SKF, Embellence Group

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 200 aktier och 0 optioner.

 

Urban Bulow 2023 (9)-1-2

Urban Bülow

Segmentschef, Segment North America (anställd sedan 2014).

Född: 1965.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i elektroteknik från Chalmers Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Latour Group, Kapsch TrafficCom, SAAB och Electrolux.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 6 483 aktier och 0 optioner.

Mathias Torstensson 2023 (1)

Mathias Torstensson

Regionschef Asia & Pacific (anställd sedan 2000)      

Född: 1972  

Utbildning: Gymnasium        

Arbetslivserfarenhet:  GBP Ergonomics, ROL Inredning