Aktien

Ägarstruktur

  • Bufab har cirka 8 000 aktieägare
  • De tio största ägarna kontrollerar cirka 65 procent av kapital och röster
  • Svenska aktieägare, däribland institutioner såsom försäkringsbolag och fonder, kontrollerar cirka 80 procent av kapital och röster
Aktieägare Andel av kapital & röster, %
Liljedahl Group AB 29.21%
Lannebo fonder 8,55%
Swedbank Robur Fonder 5,55%
F State Street Bank & Trust Co. 5,26%
Spiltan Fonder AB 3,63%
Handelsbanken fonder 3,50%
Nordea Investment Funds 2,77%
Didner & Gerge Fonder 2,68%
JP Morgan Chase Bank NA 2,34%
Avanza Pension 1,71%
Other shareholders 34,80%
Total Bufab 100,00%
 
Källa: Euroclear per 31 augusti 2023