Aktien

Ägarstruktur

  • Bufab har cirka 8 000 aktieägare
  • De tio största ägarna kontrollerar cirka 62 procent av kapital och röster
  • Svenska aktieägare, däribland institutioner såsom försäkringsbolag och fonder, kontrollerar cirka 80 procent av kapital och röster
Aktieägare Andel av kapital & röster, %
Liljedahl Group AB 29.21%
Lannebo fonder 7,85%
Handelsbanken fonder 6,97%
Spiltan Fonder 3,76%
F State Street Bank & Trust Co. 3,76%
Didner & Gerge Fonder 3,60%
Nordea fonder 3,06%
JP Morgan Chase Bank 2,65%
Livförsäkringsbolaget Skandia 1,60%
Odin Small Cap. 1,57%
Other shareholders 35,98%
Total Bufab 100,00%
 
Källa: Euroclear per 31 augusti 2022