Aktien

Ägarstruktur

  • Bufab har cirka 7 600 aktieägare
  • De tio största ägarna kontrollerar cirka 62 procent av kapital och röster
  • Svenska aktieägare, däribland institutioner såsom försäkringsbolag och fonder, kontrollerar cirka 80 procent av kapital och röster
Äktieägare  Andel av kapitalet och rösterna, %
Liljedahl Group AB 29,15%
Lannebo fonder 8.52%
Handelsbanken fonder 4.96%
Didner & Gerge 4.32%
Spiltan fonder 4.02%
State Street Bank 3.22%
Nordea fonder 2,33%
Swedbank Robur fonder 1,97%
Odin small cap 1,71%
Länsförsäkringar fondförvaltning 1,70%
Totalt, största aktieägare 61,90%
Andra aktieägare 38,12%
Total 100%
 
Källa: Euroclear per 31 december 2021