Valberedning

Valberedningen utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka förfrågan har uttryckt sin önskan att delta i valberedningsarbetet. Därutöver ska valberedningen bestå av Bufabs styrelseordförande 

Representanter

Valberedningen består av följande representanter: 

 • Fredrik Liljedahl (Liljedahl Group)
 • Adam Gerge (Didner & Gerge)
 • Johan Ståhl (Lannebo Fonder)
 • Niklas Johansson (Handelsbanken Fonder)
 • Sven-Olof Kulldorff – Bufabs styrelseordförande

Förslag

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2022 avseende bland annat: 

 • Stämmoordförande 
 • Styrelseledamöter 
 • Styrelseordförande 
 • Styrelsens ersättning 
 • Revisor 
 • Revisorarvoden 
 • Samt eventuella förändringar i valberedningsinstruktionen 

Kontakt

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta senast 31 januari 2022 via e-post till valberedning@bufab.com eller till följande adress: 

Valberedningen
Bufab AB Box 2266
SE-331 02 Värnamo
SWEDEN