Att vara en del av Bufab

Under de senaste 40 åren har Bufab förvärvat mer än 50 företag. Och det är ingen slump att de allra flesta har presterat väldigt bra sedan de blev en del av Bufab. 

Vi värdesätter entreprenörskap

Vi vet att de bästa besluten fattas av människor som kan sin verksamhet och förstår sina kunder. Därför coachar och stöttar vi dig i utvecklingen av ditt företag utifrån en kalladPull strategyoch ger dig även tillgång till Bufabs nätverk och resurser. 

Du bestämmer fördelarna

Med ”Pull strategy” menar vi att vi låter det förvärvade bolaget bestämma i egen takt vilka fördelar som ska nyttjas. Vi pratar endast om tillväxtsynergier, aldrig om kostnadssynergier, och i de flesta fall växer det nya Bufab-bolaget snabbare efter att ha blivit en del av koncernen. 

  

Genom att använda denna strategi bygger vi en gemensam framtid. De förvärvade företagens entreprenörskap, kompetens och ansvar står alltid i centrum och Bufab Best Practice finns hela tiden tillgänglig. 

Tre övergripande mål

Bufabs mål sammanfattas i de tre krav vi ställer samtliga bolag i Bufab Group. 

Bufab-growth

Tillväxt

10% försäljningstillväxt, genom organisk tillväxt och förvärv. 

Bufab-profitability-petrol

Lönsamhet

12% EBITA i vinstmarginal. 

Bufab-sustainable-development

Hållbar utveckling

Investera, förbättra och arbeta för en ännu mer hållbar supply chain för C-parts.